lördag 19 maj 2012

Rektortycket 9 - Marie Norberg


Bloggstafetten fortsätter nu med att en förskolechef, Marie Norberg, får berätta om sitt yrke och rollen som pedagogisk ledare.


Rektors roll i skolan/förskolechefens roll i förskolan


Sedan lite mer än ett år arbetar jag som förskolechef och jag älskar mitt jobb! För mig handlar rollen som chef/ledare om vilka förutsättningar man har. Jag ansvarar för en förskola, med två verksamheter, tillagningskök och förskola, jag har 29 medarbetare, det är de rent faktiska förutsättningarna. Men det handlar också om andra förutsättningar som administrativt stöd och arbetsuppgifter som läggs på utöver grunduppdraget.

Vilket är då grunduppdraget? Kan det vara det pedagogiska ledarskapet? Och i så fall vad är det? Alla pratar om det pedagogiska uppdraget och jag funderar mycket på vad det innebär?

En av mina medarbetare ansåg att man är en pedagogisk ledare om man är ute i verksamheten. Jag tror det är mer komplext. Du leder pedagogiskt genom att vara ute i versamheten, ja, men också genom att ställa reflekterande frågor till medarbetarna kring deras arbete. Du leder pedagogiskt genom att samtala med medarbetare både i grupp och enskilt. Du leder pedagogiskt genom att rent fysiskt finnas till hands på, i mitt fall, förskolan. Jag har dessutom en pedagogista och en ateljerista som stöd i mitt pedagogiska ledaruppdrag.

Att leda pedagogiskt innebär att lyssna, reflektera och driva utvecklingen tillsammans med medarbetarna. Att staka ut banan, peka ut riktningen och att få medarbetarna med sig. Rektors/förskolechefens roll är viktig som den sammanhållande länken, som den som går i spetsen för utvecklingen, som den som fattar de avgörande besluten. Men mitt jobb och verksamheten är ingenting värt utan kompetenta, professionella och positiva medarbetare - och det har jag!

Marie Norberg, förskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar