tisdag 22 maj 2012

Rektortycket 12 - Eva Månsson

Om att prioritera, inte en helt lätt fråga, skriver Eva Månsson om i sitt bidrag till Rektortycket.

En skolledares syn på prioriteringar i skolan.


Idag börjar resten av Emanuelskolans utvecklingsarbete. En ny organisation skall presenteras. Där kommer Bedömning för lärande, Likabehandling/värdegrund och IT att prioriteras. Organisationen kommer att ha processutvecklare som skall stödja skolutvecklingsprocessen i samtliga fyra arbetslag - allt för att få en likvärdig skola. Min tanke är att skolan skall vara enig och förenad, så att elever och vårdnadshavare känner igen sig vart de än vänder sig. Som skolledare känner jag att behovet framöver är att ena skolan kring gemensamma prioriteringar och mål. Emanuelskolans pedagoger skall...

 • ha en positiv syn på sitt uppdrag och på skolans alla elever
 • entusiasmera sina elever och sina kolleger
 • vilja utveckla och förbättra sina arbetsmetoder och använda moderna metoder vilade på vetenskapliga grunder
 • brinna för sitt uppdrag
 • vara insatta i sitt uppdrag och styrdokumenten
 • sprida glädje till andra
 • visa intresse av vad andra gör, fråga och undra
 • visa vänlighet och hjälpsamhet

Jag läste en artikel publicerad i Metro den 8 maj 2012, där Anima 5 år utger sig för att vara din karriärmentor. Hon lyfter fram tre saker som är framgångsfaktorer, nämligen:

 • visa sårbarhet
 • visa vilja att förstå andra
 • ha en lekfull attityd

Klok flicka det där!

All for now/Eva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar