måndag 21 maj 2012

Rektortycket 11 - Cristine Lysell


Dagens inlägg i Rektortycket är skrivet av Cristine Lysell, rektor i Kungälv, och hon skriver om sitt yrke som en stor förmån med stora utvecklingsmöjligheter.

Att få vara rektor är en stor förmån. Därmed inte sagt att det är enkelt. Tvärtom. Många gånger står man i svåra situationer, inför svåra beslut och i pressade situationer. Det går inte alltid som man har tänkt sig och det är svårt att göra alla nöjda. Ändå anser jag att det är en stor förmån.

Jag vill att skolan ska vara en plats där alla elever kan lyckas. Jag vill att skolan ska ta tillvara alla elevers styrkor och potential. Att alla elever ska få känna att skolan är viktig och utvecklar dem. Som rektor har jag möjlighet att påverka skolan åt det hållet. Jag får träffa och jobba med elever. Jag får vara med och prata om svåra saker och jag får se dem lyckas, skratta och ha roligt. Det är en stor förmån.

Jag vill att skolan ska vara professionell.  Att lärarna ska få lysa och utvecklas, få känna yrkesstolthet och hög status. Som rektor får jag se fantastiska lektioner, läsa omdömen skrivna med möda och ha diskussioner om läroplanstolkningar. Jag får leda lärare och deras utveckling och jag har möjlighet att påverka utvecklingen, det är en stor förmån.

Jag vill också att skolan ska få förtroende. Att såväl föräldrar och politiker som journalister ska lita på skolan, tro på den och förstå att den är bra. Jag vill att Sverige ska ha världens bästa skola. Som rektor får jag träffa föräldrar och politiker och jag har möjlighet både att utveckla skolan och bygga upp förtroendet. Det är en stor förmån.

Men som sagt, det är inte enkelt. Det kräver ork och mod och man behöver jobba på många nivåer. För något år sedan började jag blogga som rektor för jag tyckte att rösterna inifrån skolan, var får få i den allmänna skoldebatten. Jag tyckte jag hörde politiker, media och föräldrar tycka och tänka om skolan, men få med riktig insyn. Min blogg fungerar därför som en röst inifrån skolvärlden. 

Jag tycker det är jättebra att fler och fler röster från skolvärlden höjs. Lärartycket och rektortycket är strålande exempel på detta. Jag är helt övertygad om att om vi inifrån skolan, tar större makt över skoldebatten, så kommer det också gynna skolutvecklingen i Sverige.  Då tror jag verkligen  att vi kan lyckas med att få världen bästa skola! Tänk vilken förmån det är att få chans att vara med att påverka detta!

Cristine Lysell, rektor Ytterbyskolan i Kungälv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar